Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd yn cael ei Gadeirio gan Arweinydd y Cyngor ac yn  cynnwys Cadeiryddion/Prif Weithredwyr neu swyddogion cyfatebol o sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

 

Aelodaeth BGC
WARNING FILE DOES NOT EXIST!