Mae Bwrdd Cyflenwi PSB Caerdydd yn cymryd cyfarwyddyd strategol gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus llawn ac mae’n gyfrifol am sicrhau y gwneir cynnydd yn erbyn amcanion llesiant.