Mae’r Bwrdd Cyflenwi PSB yn cynnwys Prif Weithredwyr neu gyfwerth o sefydliadau sector cyhoeddus a gwirfoddol.