Mae gofyn i awdurdod lleol gael trefniadau mewn lle i graffu gwaith y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus (BGC).

Dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gall craffu:

  • adolygu penderfyniadau a wneir neu gamau a gymerir gan y BGC
  • adolygu trefniadau llywodraethu’r Bwrdd
  • Gwneud adroddiadau i’r Bwrdd yn gysylltiedig â’i swyddogaeth neu drefniadau llywodraethu
  • Mae gofyn i aelodau’r BGC fynychu’r Pwyllgor.

Mae gan Bwyllgor Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad y Cyngor gyfrifoldeb ffurfiol i graffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.   Fodd bynnag, gall pob un o bwyllgorau craffu eraill y Cyngor graffu materion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus penodol sy’n dod dan ei gylch gorchwyl. Gellir dod o hyd i bapurau yn here