Diben Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd yw gweithio’n gydweithredol ar draws ffiniau sefydliadol er mwyn cytuno ar gamau gweithredu ar y cyd er mwyn cyflawni deilliannau gwell ar gyfer dinasyddion yng Nghaerdydd a’r rhanbarth ehangach.