Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Llawn Caerdydd yn cwrdd deirgwaith y flwyddyn, gyda’r Bwrdd Cyflenwi PSB yn cyfarfod rhwng y rhain.

Ionawr 2020
Hydref 2019
Mai 2019
Ebrill 2019
Ionawr 2019
Tachwedd 2018
Gorffennaf 2018
Mai 2018
Chwefror 2018
Rhagfyr 2017
Medi 2017
Mehefin 2017
Mawrth 2017
Ionawr 2017
Mai 2016