De a dinas Caerdydd

Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Canol a De Caerdydd yn cynnwys Wardiau Etholiadol Butetown, Grangetown a rhan fawr o Cathays. Mae gweddill Cathays yn rhan o APC De-ddwyrain Caerdydd.

Mae Canol a De Caerdydd yn cynnwys ardal fanwerthu ganolog y ddinas a rhan fawr o Ardal Fenter Caerdydd, a glustnodwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd fel lle i gynnig cyflogaeth gwerth uwch yn y gwasanaethau ariannol.

Mae’r ardal hefyd yn cynnwys cymdeithas amlddiwylliannol hynaf Cymru yn ward Butetown. Mae cymdeithas amlddiwylliannol iawn hefyd i’w chael yn Grangetown. Mae ailddatblygiad Bae Caerdydd ers diwedd y 1980au wedi arwain at gymdogaethau mwy economaidd-gymdeithasol gymysg, yn Butetown yn arbennig. Mae lefelau incwm cartrefi’n amrywio rhwng ochr dlotaf (Gorllewin) a chyfoethocaf (Dwyrain) Rhodfa Lloyd George.

Cynlluniau Gweithredu Partneriaeth Cymdogaeth

Nod y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth yw cydlynu datrysiadau amlasiantaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r Cynlluniau Gweithredu wedi'u datblygu i sicrhau bod grwpiau'r Bartneriaeth yn gweithio i nodi datrysiadau lleol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion dan y saith canlyniad a nodwyd yn strategaeth Beth sy'n Bwysig.


Dysgu am Bartneriaeth Cymdogaeth Caerdydd

Awst 2016
PDF 790KB
Mai 2016
PDF 898KB
Tachwedd 2015
PDF 733KB
Awst 2015
PDF 635KB
Mai 2015
PDF 472KB

Adroddiadau Uchafbwyntiau De a dinas Caerdydd

Q2 2016/17
PDF 409KB
Q1 2016/17
PDF 390KB
Q4 2015/16
PDF 491KB
Q3 2015/16
PDF 225KB
Q2 2015/16
PDF 452KB
Q1 2015/16
PDF 448KB

Adroddiadau Gwybodaeth am y Gymdogaeth

Fel rhan o waith i gefnogi trefniadau Partneriaeth Cymdogaethau yng Nghaerdydd, mae cyfres o Adroddiadau Gwybodaeth Cymdogaethau ddwywaith y flwyddyn wedi eu paratoi ar gyfer aelodau etholedig, timau Partneriaeth Cymdogaethau a phartneriaid eraill.

Maent yn dod â’r ystod o ddata a gwybodaeth sydd ar gael ar lefel Partneriaeth Cymdogaethau ynghyd, yn ogystal â dadansoddiad tueddiadau lle'n briodol.

Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiadau