Cronfa Partneriaethau Gymdogaeth

Flyer CYMCronfa Partneriaeth Cymdogaethau 2016/17

Mae’r Gronfa Partneriaeth Cymdogaethau newydd ar gyfer 2016/17 ar agor i dderbyn ceisiadau o 5 Ebrill 2016 yn y chwe ardal Partneriaeth Cymdogaeth ar draws y Ddinas. Bwriad y gronfa yw cyfrannu at flaenoriaethau a grëwyd yn y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth ac i annog atebion darparu lleol i ymateb i faterion lleol ym mhob un o’r Partneriaethau Cymdogaeth.

Mae’r Gronfa’n ceisio annog cyfranogiad a pherchenogaeth y gymuned wrth ddatblygu projectau arloesol neu wasanaethau sy’n cefnogi syniadau fel:

  • Datblygu rhwydwaith o wirfoddolwyr i helpu i ddarparu gwasanaeth neu reoli adeilad
  • Cyflwyno ffyrdd newydd o weithio i gynnwys y gymuned yn fwy fel Credydau Amser / Bancio Amser
  • Datblygu capasiti i gynnal hyfforddiant gyda’ch grŵp er mwyn i chi fod mewn sefyllfa well i ddarparu gwasanaeth cymunedol yn effeithiol
  • Offer i helpu i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy
    Datblygu syniadau am greu incwm
  • Treialu ffyrdd arloesol newydd o weithio i wella cynaliadwyedd y gwasanaeth / adeilad
  • Astudiaethau dichonoldeb i ddatblygu eich gwasanaeth / adeilad

Mae £10,000 ar gael ym mhob un o’r Ardaloedd Partneriaeth Cymdogaeth a chaiff ei ddyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Bydd y Gronfa yn parhau i fod ar agor nes bydd yr holl gyllid wedi’i ddyrannu. I gyflwyno cais i’r gronfa, defnyddiwch y ffurflen ganlynol:

Ffurflen Gais Cronfa Cymdogethau 2016/17

Gweler y dogfennau canlynol hefyd i’ch cynorthwyo â cheisiadau  ar gyfer y Gronfa Gymdogaethau:

GrantFinder

GrantFinder yw cronfa ddata polisi a grantiau mwyaf y DU ac mae’n cynnwys manylion am dros 8,000 o gyfleoedd cyllido. Mae’r rhain yn cynnwys cymorth ar gyfer gwariant cyfalaf, ymchwil a datblygu, projectau addysg cydweithredol, yr amgylchedd a llawer mwy.

Nid yw’r Cyngor bellach yn gallu cynnig y lefelau o gyllid a ddarparwyd gynt. Mae angen iddo ateb heriau cyllidol parhaol a darganfod dulliau gwahanol o ddarparu gwasanaethau.  Mae GrantFinder yn cynnig cyfle i gael ffynonellau cyllid newydd ac i gydweithio gyda’i bartneriaid mewn ffyrdd newydd.