Rhagfyr 2016

Porth Cyn-filwyr

Efallai eich bod yn ymwybodol am y cyhoeddiad gan y Weinyddiaeth Amddiffyn fod y Lleng Brydeinig Frenhinol, gyda chymorth gan elusennau eraill fel SSAFA a Combat Stress, wedi cael cyllid Cyfamod i sefydlu gwasanaeth un-stop i gefnogi cymuned Cyn-filwyr Lluoedd Arfog y DU yn well. Bydd y rhaglen Porth Cyn-filwyr werth £2m yn helpu Cyn-filwyr ddod o hyd i gyngor a chymorth ar ystod eang o faterion fel gofal iechyd a thai. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

https://www.gov.uk/government/news/mod-choose-the-royal-british-legion-to-lead-help-for-veterans (Saesneg yn unig)

Ennillydd y Wobr Cyfamod i Gymru

Cyflwynwyd i unigolyn sydd wedi cael yr effaith fwyaf cadarnhaol ar weithrediad Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru, hoffem longyfarch Helen Odunaiya, y Rheolwr Partneriaeth a Chydraddoldeb Cyngor Wrecsam am ennill gwobr eleni. Mae Helen yn swyddog Lluoedd Arfog ar gyfer Wrecsam ac wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth y Cyfamod yn Wrecsam ac yn rhanbarthol ar draws Gogledd Cymru. Da iawn Helen.