Amddiffyn a’r lluoedd arfog: Ewch i Gov.ukDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth i bersonél milwrol ac amddiffyn a’u teuluoedd.

Mae elusennau’r lluoedd arfog yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth. I gael trosolwg o’r sefydliadau a allai’ch helpu ewch i Cael cymorth – Elusennau’r Lluoedd ArfogDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Wrth gofrestru â’r Cyfamod, bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn gweithio i sicrhau nad yw Milwyr, cyn-Filwyr a’u teuluoedd dan anfantais yn sgîl gwasanaethu.

Gallwch fanteisio ar ystod eang o wasanaethau’r Cyngor yn eich Hyb Cymunedol lleol i gael cymorth gyda:

  • Llety
  • Hawlio Budd-daliadau
  • Rhentu Sector Preifat
  • Tai Cymdeithasol a Thai Cyngor
  • Perchentyaeth
  • Tai ac addasiadau i gyn-filwyr hŷn ac anabl

Ffoniwch 029 2053 7111