Os oes angen help arnoch i ddychwelyd gwaith ar ôl gwasanaethu yn y lluoedd arfog, mae ystod o ddarparwyr gwasanaeth a all gynnig y cymorth cywir i chi wrth ddod o hyd i waith neu’ch helpu i ennill y sgiliau a’r hyfforddiant cywir.

Y Lleng Brydeinig Frenhinol – Cymorth rhagorol i bobl ddychwelyd i fod yn sifiliaid, ailhyfforddi, a sicrhau galwedigaeth newydd a mwy.

Gyrfa Cymru – Os hoffech fynd yn ôl i weithio, hyfforddi neu gael addysg, dyma’r lle cyntaf i fynd ato. Gall eich helpu â chyngor ar yrfaoedd, llwybrau i alwedigaeth benodol a mwy.

Y Tîm I Mewn I Waith – Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cynnig sesiynau anffurfiol mewn lleoliadau ledled Caerdydd ar gyfer dinasyddion sy’n chwilio am waith neu am gyfle i wella eu sgiliau. Gall help gyda llunio CV, hyfforddiant sgiliau gwaith, ffurflenni ceisiadau swydd, technegau cyfweliad a llythyrau cwmpasu, chwilio am swydd, sefydlu cyfrif paru swyddi a chyfleusterau cyfrifiadurol.

Dysgu Oedolion – Mae’r Gwasanaeth Dysgu Oedolion Cymunedol yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd am helpu unigolion i ddychwelyd i ddysgu a’u cynorthwyo i symud at ddysgu neu hyfforddiant pellach neu gael swydd.

Y Ganolfan Byd Gwaith – Bydd eich canolfan waith leol yn gallu’ch cyfeirio at hyfforddiant a chyngor fel y gallwch ennill cymwysterau a chamu at eich galwedigaeth newydd.

Isod mae rhestr o asiantaethau cyflogaeth arbenigol i gyn-bersonél y lluoedd arfog ac asiantaethau lleol yng Nghaerdydd.