Pan fydd milwyr yn gadael y lluoedd arfog, y GIG sy’n gyfrifol am eu gofal iechyd.

Mae gan bob cyn-filwr hawl i flaenoriaeth gyda gofal ysbyty’r GIG os yw’r cyflwr yn ymwneud â bod yn filwr, waeth p’un ai a yw’n cael pensiwn rhyfel ai peidio. Eglurir y broses yn y Canllaw atgyfeirio Cyn-filwyr (PDF).

Rhoddir crynodeb i bawb sy’n gadael y lluoedd arfog o’u cofnodion meddygol, a dylent ei roi i’w meddyg teulu newydd wrth gofrestru.

Os nad oes gennych gopi o’r crynodeb o’ch cofnod iechyd mwyach gallwch wneud cais i’w gael drwy dudalen Ceisiadau am ddata personol a chofnodion gwasanaeth ar GOV.UK.

 

Cynlluniau

Cadw’n Ddiogel Cymru i Gyn-filwyr

Lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC cynllun Cadw’n Ddiogel Cymru ar gyfer Cyn-filwyr. Datblygwyd mewn cydweithrediad rhwng Heddlu De Cymru a 160 Brigâd a Pencadlys yng Nghymru mae’r cynllun yn helpu’r rheiny a all fod angen cymorth ychwanegol gan y Gwasanaethau Brys ar adegau o argyfwng. Byddai’r Cyn-filwr yn gofrestru eu manylion gyda’r heddlu a petai’r angen yn codi y byddent yn newid eu hymateb yn briodol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Heddlu De Cymru.

http://www.south-wales.police.uk/en/contact-us/keep-safe-cymru-card-scheme-veterans/ (Saesneg yn unig)