Mae nifer o sefydliadau a all gynnig cymorth/cyngor/gwybodaeth i gyn-filwyr

Gwasanaeth Cefnogi Colled Cyn-filwyr

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Colled Cyn-filwyr yn gweithio gyda Cyn-filwyr a’u teuluoedd ar draws y DU i ddarparu ystod eang o wasanaethau cymorth colled. Gan weithio’n agos gyda Chynghorau lleol maent yn awyddus i hyrwyddo eu gwasanaethau ac yng nghanol y broses o gael cynrychiolydd penodedig ym mhob sir i sicrhau bod eu gwasanaethau yn fwy hygyrch. Efallai y byddwch am godi ymwybyddiaeth ymysg eich rhwydweithiau.

http://www.veteransfunerals.co.uk/ (Saesneg yn unig)