Anogir cyn-filwyr i roi gwybod i’w meddyg eu bod yn gyn-filwyr er mwyn cael blaenoriaeth â thriniaethau.

Os ydych yn symud i leoliad newydd yng Nghymru neu’n dychwelyd o dramor rhaid i chi gofrestru â meddyg teulu.

Gweler fanylion am feddygfeydd a gwasanaethau iechyd eraill yn eich ardal.

Ni ddylech fod dan anfantais wrth fanteisio ar wasanaethau iechyd priodol felly mae’n bwysig rhoi gwybod i’ch meddyg eich bod yn symud yn enwedig os ydych ar restr aros ar gyfer triniaeth feddygol, fel bod modd trosglwyddo’r wybodaeth hon. Mae hefyd yn bwysig rhoi gwybod i’ch meddyg teulu newydd am y sefyllfa.