Cyngor Bopeth

CAB

Mae Gwasanaethau (Grŵp) Rheoli Eich Arian a Chysylltu CAB Caerdydd a’r Fro yn cynnig ffynhonnell annibynnol o hyfforddiant ariannol ar gyfer pobl fregus sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae’r cynllun yn bwriadu lleddfu effaith tlodi drwy gynyddu mynediad i wasanaethau ariannol mewn ystod o safleoedd allanol mewn cymunedau difreintiedig.

Mae’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill drwy gynnig cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim, a thrwy ddylanwadu ar lunwyr polisïau.  Mae cyngor annibynnol, cyfrinachol a di-duedd ar gael am ddim i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau. Mae Cyngor ar Bopeth yn gweld gwerth mewn amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio anffafriaeth.