Mae ‘Caerdydd yn 2018’ yn cynnig llinell sylfaen ar gyfer gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd gan nodi’r perfformiad presennol yn erbyn y dangosyddion yng nghynllun llesiant Caerdydd. Caiff adroddiad ei gyhoeddi yn flynyddol i fesur y cynnydd yn erbyn mesurau strategol bywyd yn ein dinas.

Caerdydd yn 2018