I gynorthwyo Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) wrth ddatblygu eu Cynlluniau Llesiant, dan Adran (42) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) rhaid i’r Comisiynydd roi cyngor ar sut i weithredu i gyflawni amcanion drafft y BGC.

Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol