Mae’r Cynllun Llesiant Caerdydd Adroddiad Blynyddol 2018/19 yn amlinellu’r gwaith y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd wedi’i wneud dros y 12 mis diwethaf i gyflawni ei Gynllun Llesiant ac mae’n rhoi’r diweddaraf ar sut mae’r ddinas yn perfformio yn erbyn dangosyddion canlyniad y cynllun.

Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi 50 o ddangosyddion i fesur perfformiad y ddinas. Mae Caerdydd yn 2019 yn cynnig llwyfan rhyngweithiol ar gyfer cymharu perfformiad yn erbyn Dinasoedd Craidd eraill y DU ac Awdurdodau Lleol eraill Cymru.