Trefniadau cyflwyno

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Caerdydd 7 bwrdd rhaglen yn cefnogi ei Gynllun Lles. Mae pob bwrdd yn canolbwyntio ar faes sy’n gofyn am raglen o gydweithredu parhaus rhwng gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol y ddinas:

• Gwella Canlyniadau i’r Bwrdd Plant
• Gwella Canlyniadau i’r Bwrdd Oedolion
• Bwrdd Datblygu Addysg
• Bwrdd Twf Cynhwysol
• Bwrdd Diogelwch Cymunedol
• Bwrdd Twf Cadarn
• Bwrdd Rheoli Asedau Partneriaeth

I gyflawni ymrwymiadau penodol neu fynd i’r afael â materion sy’n dod i’r amlwg, gall y BGC hefyd sefydlu grwpiau gorchwyl a gorffen i fynd i’r afael â gweithgareddau cudd sydd â chyfyngiadau amser.

Diagram llywodraethu BGC

Fframwaith Cyflawni’r Bartneriaeth