Dewch yn rhan

Mae Partneriaeth Caerdydd wedi ymrwymo i gynnwys pobl a chymunedau yn y gwaith sy’n cael ei gyflawni ledled y ddinas.  Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i bobl ddweud eu barn am wasanaethau, a’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i bobl weithredu yn eu cymunedau.

O ystyried yr heriau sy’n wynebu’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghaerdydd, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cynnig y cyfleoedd hyn.

 

I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, dilynwch y dolenni ar ochr y dudalen a sicrhewch eich bod yn ymweld â Sgwrs Caerdydd.