Mae trigolion Caerdydd yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar wasanaethau’r Cyngor ac i fynegi barn ar os ydynt yn fodlon ar y ddinas yn gyffredinol.

Mae gan yr arolwg ffocws penodol ar lesiant pobl eleni – eu hapusrwydd a’u hiechyd bob dydd, a chyllideb y Cyngor am 2017/18. Bydd Holi Caerdydd 2016 yn gofyn cwestiynau cychwynnol am y gyllideb a bydd y canlyniadau’n llywio cynigion penodol a fydd yn mynd drwy ymgynghoriad yn ystod tymor yr Hydref.

Mae’r arolwg ar gael i’w lenwi ar-lein (www.caerdydd.gov.uk/holicaerdydd). Casglwch fersiynau papur o ystod o adeiladau Cymunedol ledled y ddinas a mynd â’r
papurau yn ôl iddynt  Bydd y rhain ar gael o ddydd Mercher 3 Awst..

Bydd pawb sy’n ymateb i’r arolwg eleni yn cael cyfle i ennill ystod eang o wobrau wedi’u rhoddi gan gwmnïau a sefydliadau ledled y ddinas. Ewch i www.holicaerdydd.com i gael mwy o wybodaeth am y cyfle i ennill gwobrau a ble i gasglu a dychwelyd fersiwn bapur yr arolwg.

Dyddiad cau Holi Caerdydd 2016 yw dydd Sul, 11 Medi 2016.