ECLP

Llanrhymni, Pentwyn, Tredelerch, Llaneirwg a Trowbridge

ECLP LOGO

 

Mae Clwstwr Dwyrain Caerdydd yn cynnwys ardaloedd Llanrhymni, Pentwyn, Tredelerch, Llaneirwg a Trowbridge. Cyfanswm poblogaeth yr ardal Glwstwr yw 31,000. Cyngor Caerdydd yw’r Corff Darparu Arweiniol ar ran y Clwstwr, tra bod y gwaith o gyflawni’r rhaglen o ddydd i ddydd yn cael ei wneud gan C3SC (Cyngor Trydydd Sector Caerdydd).

Manylion Cyswllt Corff Darparu Arweiniol

Wendy Marinos – 02920 792004 / Wendy.m@c3sc.org.uk