Gorllewin Caerdydd

Mae 7 Ward Etholiadol yn Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Gorllewin Caerdydd: Y Tyllgoed, Creigiau a Sain Ffagan, Pentyrch, Radur a Phentre-poeth, Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais, Ystum Taf a Llandaf.

Ar y cyfan mae lefel isel o amddifadedd yng Ngorllewin Caerdydd. Ond mae lefel uwch yn ardaloedd y Tyllgoed ac Ystum Taf; Pentre-baen yn y Tyllgoed yw’r un sydd â chyfraddau sylweddol uwch o amddifadedd ac mae’n un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.

Yn ôl amcangyfrifon poblogaeth canol 2014, mae Cymdogaeth Gorllewin Caerdydd yn cynnwys 17.4% (61,700 o bobl) o boblogaeth Caerdydd ac mae cyfradd sylweddol uwch o bobl 45+ oed yno na chyfartaledd Caerdydd. I’r gwrthwyneb, mae cyfran sylweddol lai o bobl 16-29 oed.

Cynlluniau Gweithredu Partneriaeth Cymdogaeth

Nod y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth yw cydlynu datrysiadau amlasiantaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r Cynlluniau Gweithredu wedi'u datblygu i sicrhau bod grwpiau'r Bartneriaeth yn gweithio i nodi datrysiadau lleol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion dan y saith canlyniad a nodwyd yn strategaeth Beth sy'n Bwysig.


Dysgu am Bartneriaeth Cymdogaeth Caerdydd

Ebrill 2016
PDF 584KB
Rhagfyr 2015
PDF 570KB
Hydref 2015
PDF 780KB
Medi 2015
PDF 552KB
Mehefin 2015
PDF 493KB
Ebrill 2015
PDF 307KB
Mawrth 2015
PDF 203KB

Adroddiadau Uchafbwyntiau Gorllewin Caerdydd

Q2 2016/17
PDF 417KB
Q1 2016/17
PDF 422KB
Q4 2015/16
PDF 429KB
Q3 2015/16
PDF 478KB
Q2 2015/16
PDF 487KB
Q1 2015/16
PDF 486KB

Adroddiadau Gwybodaeth am y Gymdogaeth

Fel rhan o waith i gefnogi trefniadau Partneriaeth Cymdogaethau yng Nghaerdydd, mae cyfres o Adroddiadau Gwybodaeth Cymdogaethau ddwywaith y flwyddyn wedi eu paratoi ar gyfer aelodau etholedig, timau Partneriaeth Cymdogaethau a phartneriaid eraill.

Maent yn dod â’r ystod o ddata a gwybodaeth sydd ar gael ar lefel Partneriaeth Cymdogaethau ynghyd, yn ogystal â dadansoddiad tueddiadau lle'n briodol.

Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiadau