Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd

Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD)

Mae’r Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd yn wasanaeth ymyriadau argyfwng sy’n gweithio gyda theuluoedd lle ceir pryderon difrifol ynghylch amddiffyn plant a rhieni / gofalwyr sy’n camddefnyddio sylweddau. Darperir y gwasanaeth yng nghartref y teulu ar yr adegau sy’n fwyaf cyfleus iddynt. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyflawni ymyriadau dwys gyda theuluoedd dros gyfnod o 4 – 6 wythnos gyda chyswllt pellach 1, 3, 6 a 12 mis ar ôl y cam dwys.

Mae cysylltiadau clir rhwng y dulliau a ddefnyddir gan y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd a’r dulliau a ddefnyddir gan Teuluoedd yn Gyntaf. Y gwahaniaeth yw bod Teuluoedd yn Gyntaf yn canolbwyntio ar ddulliau ymyriadau cynnar tra bod y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd yn canolbwyntio ar ymyriadau mwy adferol. Gall teuluoedd ‘gamu i lawr’ o ddefnyddio gwasanaethau’r Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd i ddefnyddio gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf ac yn yr un modd gall gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf gyfeirio teuluoedd at y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd os yw eu hanghenion wedi dwysau.

Bydd y ddwy raglen yn cael eu datblygu ar y cyd i sicrhau bod gwasanaethau integredig ar gael i deuluoedd sydd angen cymorth.

Cysylltwch â’r Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd

029 208 73450

ifst@caerdydd.gov.uk