Hygyrchedd

Cymorth Mynediad

Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud eu gorau i ofalu bod pob rhan o’r wefan hon mor rhwydd i’w defnyddio â phosibl i bawb. Isod, fe gewch chi gyfarwyddiadau am y ffordd i fanteisio fwyaf ar y wefan hon. Os oes gennych chi syniadau neu awgrymiadau am ffyrdd fyddai’n gwella’r wefan, yna cysylltwch â ni drwy’r ffurflen adborth.

Fersiwn testun yn unig

Mae fersiwn testun o’n gwefan ar gael sy’n cynnwys holl eiriau’r tudalennau’n unig. Fydd dim graffeg, delweddau na lluniau i’w gweld. I fynd at y fersiwn testun yn unig, yna cliciwch ar y ddolen “testun yn unig” ar gornel chwith uchaf y wefan.

Allweddau mynediad

Gellir defnyddio’r rhain gyda’r canllawiau canlynol:

 • I ddefnyddwyr Windows, gallwch bwyso “ALT” ac yna’r botwm allweddell sydd wedi ei restru
 • I ddefnyddwyr Macintosh, gallwch bwyso “Control” ac yna’r botwm allweddell sydd wedi ei restru
 • Ac yna bydd pwyso “Enter” yn eich arwain i’r dudalen nesaf.
  Rydym wedi cynnwys yr allweddau mynediad safonol, sy’n cynnwys:
 • S = hepgor gwe-lywio
  1 = Hafan (e.e. Allt + 1 + ester)
  3 = Ddim ar gael eto
  4 = Chwilio
  9 = Adborth
  0 = Cymorth Mynediad

Maint y testun

Os byddwch yn canfod maint diofyn y testun yn rhy fach neu fawr, gallwch ei newid drwy ddefnyddio ffwythiant mewnol gosod maint tesun y gwe borwr.

I ailosod maint y testun drwy ddefnyddio eich porwr:

 • Yn rhaglen Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch y ddewislen ‘Gweld – Maint testun’ (View – Text Size);
 • Yn Firefox a phorwyr eraill Mozilla, defnyddiwch y ddewislen ‘Gweld – Maint testun’;
 • Yn Safari, defnyddiwch yr opsiwn ‘Gweld – cynyddu maint Testun’ (View – Make Text Bigger);
 • Yn Opera, defnyddiwch Gweld – Steil – Modd Defnyddiwr (View – Style – User Mode);
 • Yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 & 7, defnyddiwch y ddewislen Gweld – Chwyddo Testun (View – Text Zoom);

Os oes gennych chi lygoden ag olwyn arni, gallech newid maint y testun drwy bwyso ar y botwm ‘Control’ neu ‘Command’ a throi’r olwyn. Mewn rhai porwyr gallwch newid maint y testun drwy bwyso ‘Control’ neu ‘Command’ â’r botymau + neu – .

Gallwch hefyd ddynodi cynllun y ffont, y lliw yn ogystal â’r lliwiau blaendir a chefndir. Gall y dull o wneud hyn amrywio o borwr i borwr.

 • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch Offer – Dewisiadau Rhyngrwyd (Tools –Internet Options).
 • Yn Firefox a phorwyr eraill Mozilla, defnyddiwch Offer – Dewis(iadau) (Tools – Options);
 • Yn Safari, defnyddiwch yr opsiwn ‘Gweld – cynyddu maint Testun’ (View – Make Text Bigger);
 • Yn opera, defnyddiwch ddewislen Gweld – Chwyddo(View – Zoom);
 • Yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 & 7, defnyddiwch y ddewislen Gweld – Chwyddo Testun (View – Text Zoom).

Maint sgrin

Gallwch newid maint y sgrin, sy’n gostwng nifer y geiriau fesul llinell, drwy gydio yn y bar llwyd ar gongl dde isaf y sgrin a’i symud.

Arddull a lliwia

Mae’r cyfan o’r gosodiad ac arddull yn cael ei reoli drwy ddefnyddio Dalennau Rhaeadrol. Ar y funud dim ond un arddull diofyn sydd i’w gael, sy’n rhoi testun mewn du ar gefnir gwyn – bydd steiliau eraill i’w cael cyn hir, neu gallwch ddisodli’r arddull diofyn drwy ddefnyddio eich steil eich hunan.

Dylai defnyddwyr Internet Explorer glicio ar Offer, Dewisiadau ac yna Lliwiau, ffontiau neu fotymau mynediad (Tools, options & colours, fonts or accessibility buttons) i newid y cynnwys i siwtio eu hunain.

Dolenni

Mae gan lawer o’r dolenni briodoleddau sy’n darparu rhagor o fanylion am y ddolen, os nad yw’r geiriau yn y ddolen yn disgrifio’r targed yn llawn (megis pennawd erthygl). Bwriedir i’r ddolen wneud synnwyr hyd yn oed allan o’i chyd-destun.

Delweddau

Mae’r cyfan o’r delweddau sydd yn y cynnwys ar y wefan hon yn rhai gyda phriodoleddau disgrifiadol ALT (ALT attributes) . Mae’r graffeg addurniadol yn cynnwys priodoleddau ‘nwl’ ALT (null ALT attributes). Mae delweddau cymhleth yn cynnwys priodoleddau LONGDESC neu ddisgrifiadau mewn llinell i egluro arwyddocâd pob delwedd ar gyfer defnyddwyr nam golwg.

Ffeiliau PDF

Mae meddalwedd Adobe® Acrobat® Reader, sydd ar gael am ddim, yn eich galluogi i weld a phrintio ffeiliau dogfen sydd mewn ‘pdf’ Adobe Portable Document Format (PDF).Lawrlwythwch Ddarllenydd Acrobat.

Gall Adobe hefyd fod o help i weld cynnwys sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol fel darllenydd neu chwyddwyr sgrin. Gallwch ddefnyddio’r ddolen hon – Gwefan Access Adobe website – i gael gwybodaeth ar sut mae gwneud y dogfennau hyn yn fwy hygyrch.

Cydymffurfiaeth W3C

Mae Consortiwm yr W-driphlyg – World Wide Web Consortium (W3C) – yn gosod Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ar gyfer pobl sy’n creu a chynnal gwefannau.

Mae’r canllawiau hyn yn cynorthwyo sefydliadau i ddarparu gwefannau sy’n hygyrch i bobl ag anableddau. Rhennir y canllawiau i 3 haen o ran blaenoriaeth:

 • Blaenoriaeth 1
 • Blaenoriaeth 2
 • Blaenoriaeth 3

Mae’r cyfan o’r tudalennau ar y wefan hon yn cydymffurfio â Blaenoriaeth 1 ac y mae’r mwyafrif yn cydymffurfio â Blaenoriaethau 1 & 2.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnal a gwella hygyrchedd y wefan hon. Ein nod tymor hir yw darparu gwefan sy’n cydymffurfio â’r cyfan o lefelau WCAG.

Adborth

Rydyn ni bob amser yn gweithio i wella’r safle hon ar y rhyngrwyd ac mae derbyn adborth defnyddwyr yn bwysig i ni. Os oes gennych chi syniadau, sylwadau ac awgrymiadau ar ôl i chi ddefnyddio’r wefan, yna defnyddiwch ein ffurflen adborth, os gwelwch yn dda.