Rhaglenni

Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn canolbwyntio ar feysydd lle gall partneriaid sector cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i wella lles yng Nghaerdydd.

Mae gwaith y Bwrdd yn cael ei wneud drwy’r rhaglenni canlynol:

  • Cymunedau Diogelach a Chydlynol
  • Pobl Hŷn
  • Datblygu Addysg
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
  • Bwrdd Iechyd a Lles Caerdydd a’r Fro
  • Partneriaethau Cymdogaeth

Mae’r rhaglenni hyn ar y cyfan yn barhad o’r rhai oedd ar waith cyn i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gael ei sefydlu.

Mae’r canlynol yn dangos y berthynas rhwng y byrddau gwasanaethau cyhoeddus, byrddau rhaglenni a’r llinellau adrodd: