STAR

Sblot, Tremorfa, Adamsdown a’r RhathSTAR Communities First

Mae Clwstwr Star yn cynnwys ardaloedd Sblot, Tremorfa, Adamsdown a’r Rhath. Cyfanswm poblogaeth yr ardal Glwstwr yw 26,100. Cyngor Caerdydd yw’r Corff Cyflawni Arweiniol ar ran y Clwstwr, tra bod y gwaith o gyflawni’r rhaglen o ddydd i ddydd yn cael ei wneud gan Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd.

 

Manylion Cyswllt Rheolwr Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf

Su Wade – 02920 468 488 / su.wade@ccha.org.uk