Trefniadau Cyflawni

Mae gan BGC Caerdydd 7 bwrdd rhaglen yn cefnogi ei Gynllun Lles. Mae pob bwrdd yn canolbwyntio ar faes sy’n gofyn am raglen o gydweithredu parhaus rhwng gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol y ddinas:
• Bwrdd Cyflawni Rhagoriaeth i Blant
• Bwrdd Gwella Canlyniadau i Oedolion
• Bwrdd Datblygu Addysg
• Bwrdd Diogelwch Cymunedol
• Bwrdd Trechu Tlodi a Thwf Cynhwysol
• Bwrdd Twf Cadarn
• Bwrdd Rheoli Asedau Partneriaeth

I gyflawni ymrwymiadau penodol neu i fynd i’r afael â materion sy’n dod i’r amlwg, gall y BGC hefyd sefydlu grwpiau gorchwyl a gorffen i fynd i’r afael â gweithgareddau llai amlwg sydd â chyfyngiadau amser.

Ddiagram Llywodraethu BGC