Sgwrs Caerdydd

Cdeb

Sgwrs tair blynedd yw Sgwrs Caerdydd ynghylch cynllunio, blaenoriaethu a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd.

Dros y tair blynedd, bydd y Tîm Partneriaeth yng Nghyngor Dinas Caerdydd yn gweithio ar y cyd â phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a’r trydydd sector.   Byddwn yn dod i gwrdd â chi yn eich cymuned, i wrando ar eich syniadau ar yr hyn y gallwn ei wneud yn wahanol, lle y gallwn arbed arian, a sut y gallwn sicrhau y darperir gwasanaethau o safon dda.

Mae eich syniadau yn hynod o bwysig i ni.  Dim ond trwy ddeall eich anghenion a chael eich safbwyntiau ar sut y gallwn wneud pethau’n wahanol y gallwn gynllunio gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy.  Rydyn ni eisiau gwybod beth ydych chi’n meddwl am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas – gan gynnwys y rheiny a ddarperir gan Gyngor Dinas Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a’n cydweithwyr yn y trydydd sector.

Cewch wybodaeth amdanom ar wefan Sgwrs Caerdydd, lle gallwch edrych am ddigwyddiadau diweddaraf Sgwrs Caerdydd, cynnig eich syniadau a safbwyntiau, a darllen yr adroddiadau ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd.